Rodziny Wspierane

Family for Family wspiera rodziny mające dzieci w wieku poniżej 16 lat, których sytuacja życiowa może być poprawiona poprzez przekazywanie im ubrań, butów i drobnych urządzeń elektronicznych. Swoim zasięgiem Fundacja obejmuje Warszawę i najbliższą okolicę.

Proces weryfikacji Rodzin Wspieranych oparty jest na szczegółowym wywiadzie przeprowadzanym przez pracowników Family for Family w miejscu zamieszkania rodziny. W czasie spotkania rodziny zgłaszają potrzeby materialne związane z ubraniami i obuwiem dla dzieci. Rodziny przyjmowane do programu deklarują potrzebę wsparcia oraz wykazują chęć aktywnego działania na rzecz poprawy swojej sytuacji życiowej.

Kroki programu Family for Family

Krok 1 Zgłoś się do nas – zadzwoń pod numer 22 324 52 01 lub wypełnij formularz kontaktowy.

Krok 2 Przedstawiciel Family for Family skontaktuje się z Tobą i ustali termin spotkania.

Krok 3 Podczas spotkania przedstawiciel Family for Family opowie Ci o Fundacji oraz przekaże materiały informacyjne dotyczące programu. Razem wypełnicie formularz zgłoszeniowy.

Krok 4 Gdy Family for Family znajdzie pasującą do Ciebie rodzinę, otrzymasz list informujący o połączeniu.

Krok 5 Kiedy Rodzina Wspierająca przygotuje paczkę dla Twojej rodziny, przedstawiciel Family for Family skontaktuje się z Tobą w celu ustalenia terminu przywiezienia paczki.

Krok 6 Family for Family dostarczy Ci do domu paczkę z rzeczami. Jeżeli wyrazisz zgodę Family for Family zrobi zdjęcia w czasie rozpakowywania przez dzieci paczki. Możesz też samodzielnie przygotować podziękowania dla Rodziny Wspierającej (np. list, rysunek, zdjęcia dzieci), które Family for Family przekaże połączonej z Tobą rodzinie.

Krok 7 Family for Family będzie systematycznie kontaktować się z Tobą, aby aktualizować informacje o Twojej rodzinie, potrzebach dzieci i aktualnych rozmiarach ubrań.